დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

მმართველობა და მართვა

აზერ მამმადოვი

დირექტორი
ანტონ სამსონიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე
ალექსანდრე ხეთაგური

დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში
გიორგი გაგუა

დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში