დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

ტარიფები

„სოკარ ჯორჯია გაზი" / "საქორგგაზი" საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებზე ბუნებრივი გაზის მიწოდებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით  ახორციელებს, ნაწილობრივ თბილისისა და ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის გამოკლებით.

მომხმარებელს მიმწოდებლისთვის მოხმარებული გაზის საფასურის გადახდის ვალდებულების გარდა, სხვა ვალდებულება არ ეკისრება. ამასთან, მიმწოდებელმა მომხმარებლის ბუნებრივი გაზით სტაბილურად მომარაგების უზრუნველსაყოფად, ყველა ვალდებულება უნდა შეასრულოს.

საყოფაცხოვრებო მომხმარებელისთვის ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი განსაზღვრულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი) 2005 წლის 30 დეკემბრის  №30 დადგენილებით. ტარიფების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია „სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს/"საქორგგაზი"-ს ვებ-საიტზე 

 

მომსახურების არეალ

    საყოფაცხოვრებო ტარიფი